Header img
Projekti

DMV

Graphic design

  • Redizajn postojećeg logoa i znaka kompanije
  • Novi vizuelni identitet
  • Company profile
  • B2B prezentacija
  • Korporativna dokumenta: Vizit karta, memorandum, fascikle, kese, račun/otpremnica…

POS

  • Osmišljavanje brendiranja eksterijera fabrike
  • Osmišljavanje brendiranja enterijera

WEB Portal

  • Izrada novog web sajta

dmv logo redesign

dmv logo redesign

dmv promo materijal
dmv promo materijal

dmv promo materijal