Header img
Projekti

TAGOR

Graphic design

  • Redizajn postojećeg logoa i znaka kompanije
  • Novi vizuelni identitet
  • Company profile
  • B2B prezentacija
  • Korporativna dokumenta: Vizit karta, memorandum, fascikle, kese, račun/otpremnica…

POS

  • Osmišljavanje brendiranja eksterijera fabrike: Prosvetljeni totem i svetleća reklama iznad glavnog ulaza.

WEB Portal

  • Izrada WEB portala

Social Media

  • Registracija i vođenje društvenih mreža – Linkendin, Instagram, Facebook.

tagor logo redesign

tagor fascikla

tagor kesa
tagor pakovanje

tagor vizit karte

tagor oglas

tagor branding