Header img
Projekti

Emmezeta

Event

  • Kompletna organizacija otvaranja prodajnog objekta u Nišu

OOH kampanja

  • Realizacija launching kampanje na billboard i city light panoima

BTL

  • Organizacija terenskih promocija povodom otvaranja prodajnog objekta u Nišu

emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje
emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje

emmezeta otvaranje
emmezeta otvaranje