Header img
Projekti

Footuris

Copywriting

  • Osmišljavanje imena Centra za popularizaciju nauke namenjenog mladima.
  • Definisanje karaktera brenda.
  • Izrada marketing i komunikacijske strategije.
  • Brand wheel

Graphic design

  • Dizajn logoa i zaštitnog znaka.
  • Maskota centra.
  • Kompletan vizuelni identitet sa Knjigom grafičkih standarda.
  • Memorandum, koverta, novinski oglasi, ID kartice, fascikle, outdoor putokazi, tablice za kretanje kroz objekat…

Creative design

  • Posebno osmišljeni promo pokloni za Gift shop u okviru Centra (maskote, roboti, majice…)

footuris logo 1

footuris stationary 1

footuris logo 2

footuris stationary 2

footuris promo materijal 1

footuris promo materijal 2

footuris promo maskota 1

footuris promo maskota 1

footuris promo maskota 2

footuris oznacavanje 1

footuris oznacavanje 2

footuris website