Header img
Projekti

Balkanska kujna Saše Mišića

Jedinstveni kulinarski koncept oličen u virtuoznom umeću najpoznatijeg srpskog šefa Saše Mišića koji će predstavljati tradicionalne recepte balkanskih naroda u modernom duhu. Pred gledaocima će se naći Balkan sa svim svojim ukusima i mirisima. Na ovim prostorima se mešaju ljudi i uticaji raznih kuhinja (orijentalne, evropske, mediteranske), te kulturološki miks prerasta u veličanstveni kuhinjski miks fuzije aroma koje karakterišu naše poluostrvo. Neposrednost, kreativnost i lucidnost koje Saša nosi u svom karakteru doći ce do punog izražaja u serijalu koji radimo u sopstvenoj produkciji.


balkanska kujna logo 1

balkanska kujna website design

balkanska kujna 2

balkanska kujna 3

balkanska kujna 3

balkanska kujna 4