Header img
Projekti

AIK banka

Graphic design

 • Dizajna logoa i zaštitnog znaka.
 • Kompletan korporativni vizuelni identitet sa Knjigom grafičkih standarda.
 • Platne kartice.
 • Kompanijski katalozi, lifleti, posteri.

Copywriting

 • Osmišljavanje korporativnog promo slogana, slogana za pojedinačne reklamne kampanje, pisanje tekstova za liflete i kataloge.
 • Osmišljavanje reklamnih kampanja za bankarske usluge : Kredite za stanovništvo i privredu, Žiro račune, Namensko finansiranje poljoprivredne proizvodnje.
 • Izrada scenarija i story boardova za produkciju TV spotova.
 • Pisanje tekstova za radio džinglove.

Production

 • Odabir produkcijskih kuća za snimanje TV reklama i radio džinglova.
 • Aktivno učešće u realizaciji produkcije.

Total branding

 • Dizajn eksterijera ekspozitura (stakleni portali, posteri, svetleće reklame)

Website

 • Izrada web sajta.

Advertising campaigns

 • Realizacija reklamnih kampanja tokom godine po posebnom planu i u sklopu godišnjeg marketing plana.

Media planning and buying

 • Planiranje medijskih kampanja, budžetiranje i izrada media planova, kupovina oglasnog prostora, monitoring i dostavljanje izveštaja o realizovanim kampanjama.

BTL

 • Promocije u sklopu prigodnih manifestacija (VISA Business i VISA Gold platna kartica prilikom modne revije Pal Zileri).

aik banka logo

aik banka billboard

aik banka kartica 1
aik banka kartica 2
aik banka kartica 3

aik banka kartica 4
aik banka 5

aik banka billboard 2

aik banka billboard 3

aik banka poster 1
aik banka poster 2

aik banka poster 3
aik banka poster 4

aik banka poster 5
aik banka poster 6

aik banka billboard 4

aik banka poster 7
aik banka poster 8

aik banka billboard 5

aik banka billboard 6