Header img
Projekti

Umi Pek

Graphic design

  • Razvoj koncepata dizajna novog vizuelnog identiteta kompanije.
  • Predlozi za logo i zaštitni znak.
  • Pakovanja za više vrsta brašna.

umi pek logo 1

umi pek primena logoa 1

umi pek primena logo 2

umi pek primena logoa 2

umi pek primena logo 3

umi pek primena logoa 3

umi pek primena logo 4

umi pek primena logoa 4

umi pek primena logo 5

umi pek primena logoa 5

umi pek logo 6
umi pek umi pek logo 7

umi pek primena logoa 6

umi pek logo 8
umi pek umi pek logo 9

umi pek primena logoa 7