Header img
Projekti

BAAK

Graphic design

  • Razvoj koncepata dizajna vizuelnog identiteta.
  • Logo i zaštitni znak.
  • Posteri za OOH kampanju.
  • Postovi za društvene mreže (Instagram, Facebook)
  • Posteri za butik
  • Lifleti.

Event

  • Organizacija otvaranja prodajnog objekta u Nišu.

WEB Portal

  • Izrada WEB portala

Social Media

  • Registracija i vođenje društvenih mreža - Instagram i Facebook.

baak poster

baak poster

baak oglas

baak poster

baak poster

baak katalog

baak poster
baak poster

baak poster

baak poster
baak poster

baak poster

baak poster

baak poster