Header img
Projekti

EFG Eurobank

Event

  • Organizacija otvaranja prve ekspoziture i regionalnog centra banke u Nišu.
  • Izrada spiska VIP gostiju iz sveta politike, privrede i lokalnih gradskih institucija.
  • Muzički okrestar treće armije VS koji je svirao ispred filijale pre otvaranja na otvorenom i u defileu niz pešačku zonu.
  • Sečenje vrpce od strane gradonačelnika i predsednika banke, ozvučenje, rasveta, crveni tepih, stubići sa ukrasnim konopcima.

Graphic design

  • Pozivnice, lifleti, veliki baner koji je prekrivao celu filijalu i koji je skinut u momentu otvaranja.

Lunch

  • Ručak u starom etno restoranu Kuća Stambolijskih za sve zvanice.

EFG Eurobank otvaranje 1

EFG Eurobank otvaranje 2

EFG Eurobank otvaranje 3
EFG Eurobank otvaranje 4

EFG Eurobank otvaranje 5
EFG Eurobank otvaranje 6