Header img
Projekti

Parking servis

Graphic design

  • Posteri za OOH kampanje na billboard i city light panoima.
  • Posteri za indoor.
  • Novinski oglasi.

parking servis poster 1

parking servis poster 2

parking servis poster 3
parking servis poster 4